ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ด้วยวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ด้วยวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566