บริษัทไทยฮอนด้า จำกัด ร่วมกับบริษัทเกียรติสุรนนท์ กรุ๊ป มอบเรือยางพร้อมเครื่องยนต์ฮอนด้า เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม

บริษัทไทยฮอนด้า จำกัด ร่วมกับบริษัทเกียรติสุรนนท์ กรุ๊ป มอบเรือยางพร้อมเครื่องยนต์ฮอนด้า เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน นายชัยวัฒน์ เหล่าบุตรสา หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับมอบเรือยางพร้อมเครื่องยนต์ฮอนด้า จำนวน ๖ ลำ จากบริษัทไทยฮอนด้า จำกัด ร่วมกับบริษัทเกียรติสุรนนท์ กรุ๊ป ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้มี นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ พร้อมคณะ ได้มาร่วมรับมอบในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุโนรู ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป