พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน ประจำปี ๒๕๖๓

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในโครงการทุนศึกษาสร้างฝัน ทั้งรุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ เข้ารับทุนการศึกษา ในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมแซน้อย ๑ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากท่านสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน ประจำปี ๒๕๖๓ ในครั้งนี้