พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ซึ่งเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง