ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตั้งจุดให้บริการศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix It Center)

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตั้งจุดให้บริการศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix It Center)

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตั้งจุดให้บริการศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix It Center) เพื่อบรรเทาภัยและฟื้นฟูผู้ประสบภัยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ณ บริเวณหอประชุมประชาวาริน อ.เมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการ สำนักความร่วมมือ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ครู และนักศึกษา กำลังดำเนินการ ให้บริการแก่พี่น้องประชาชน และถือโอกาสให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น