ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐ แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ บริเวณอาคารอำนวยการ

  • เเต่งกายชุดสุภาพเสื้อสีเหลือง