บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส เข้าแนะแนวโครงการ Thaioil Excellence School รุ่นที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส เข้าแนะแนวโครงการ Thaioil Excellence School รุ่นที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.๓ ทั้ง ๒ แผนกวิชา เข้าต้อนรับบริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ที่ได้มาประชาสัมพันธ์การให้ทุนศึกษาต่อ ระดับ ปวส. โครงการ Thaioil Excellence School รุ่นที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของกลุ่มไทยออยล์ หลักสูตร ๒ ปี สาขาเครื่องมือวัดและควบคุม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี