พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ณ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ณ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโท จิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ณ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้มี นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นายวิเชียร กำทอง หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้การแข่งขันทักษะของสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ไปเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#งานประชุมวิชาการอวทการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานครั้งที่๓๒
#PRสอจอุบลฯ