การวางแผนจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นหน่วยงานรับรอง

การวางแผนจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นหน่วยงานรับรอง

(ข่าวปชส.วท.อบ. วันนี้)
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการวางแผนจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ On the Job Training (OJT) และการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นหน่วยงานรับรอง Approved Maintenance Training Organization : AMTO ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบัวฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างอากาศยาน เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง