วท.อุบลฯ ประสายความร่วมมือการฝึกอาชีพและขยายเครือข่ายสถานประกอบการ

วท.อุบลฯ ประสายความร่วมมือการฝึกอาชีพและขยายเครือข่ายสถานประกอบการ

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ สัตนาโค หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ ทนงจิตร หัวหน้างานความร่วมมือ และคณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าประสานความร่วมมือ กับ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถานประกอบการผู้ผลิต ออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ และประกอบสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีทางด้านสื่อสารและข้อมูล ไฟเบอร์ออฟติก แผงวงจรยานยนต์กล้องไอพี อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะ เครื่องเสียง อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ อุปกรณ์เกี่ยวการบิน โดยกระบวนการผลิต การทดสอบที่ทันสมัย และระบบอัตโนมัติ โดยมี คุณวันวิภา ชุ่มสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและขยายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกัน รวมทั้งเพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพมาตรฐานต่อไป