มอบเครื่องยนต์ฯ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

มอบเครื่องยนต์ฯ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ มอบเครื่องยนต์ดีเซล TOYOTA จำนวน ๑ เครื่อง, เครื่องยนต์แก๊สโซลีน TOYOTA จำนวน ๑ เครื่อง,เครื่องยนต์เเก๊สโซลีน MAZDA จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องยนต์เเก๊สโซลีน NISSAN จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีจาฏุพัจน์ศึกษาสงเคราะห์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป