วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบโควตาพิเศษ กิจกรรม “เปิดเรือน เยือนเทคนิคอุบล จุดประกายสู่สายอาชีพ”

วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบโควตาพิเศษ กิจกรรม “เปิดเรือน เยือนเทคนิคอุบล จุดประกายสู่สายอาชีพ”

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วยนายเอกพร วรรณประภา หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และนายกร วนะรมย์ ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม ออกแนะแนวศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบโควตาพิเศษ กิจกรรม “เปิดเรือน เยือนเทคนิคอุบล จุดประกายสู่สายอาชีพ” (Open House) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อในรอบโควตา และรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ต่อไป