การประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายพิธีการ การจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างรั้ววิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

การประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายพิธีการ การจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างรั้ววิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายพิธีการ การจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างรั้ววิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมบัวแดงโดยมี นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล หัวหน้างานบุคลากร นางมลีทอง จารุพงษ์ หัวหน้างานการเงิน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างรั้ววิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#ประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายพิธีการการจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
#PRวทอุบลฯ