วท.อุบลฯ ประสานความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

วท.อุบลฯ ประสานความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ สัตนาโค หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ ทนงจิตร หัวหน้างานความร่วมมือ และคณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าประสานความร่วมมือ กับ บริษัท เอ็นทีพี พาร์ท จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบการ ผู้ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม ประกอบเครื่องแลกเหรียญ และการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อ (Made-to-order) ด้วยระบบเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย ณ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายโชคชัย นามอุทา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและขยายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกัน รวมทั้งเพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพมาตรฐานต่อไป