พิธีเชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

พิธีเชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีทั้งภาครัฐ และเอกชนอีกด้วย