ติดตั้งระบบเครื่องเสียง ในงานวันรำลึกคุณงามความดี พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ประจำปี ๒๕๖๖

ติดตั้งระบบเครื่องเสียง ในงานวันรำลึกคุณงามความดี พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายวิเชียร กำทอง หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ส่งตัวแทนครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าดำเนินการติดตั้งระบบเครื่องเสียง ในงานวันรำลึกคุณงามความดี พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ฯ ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แจ้งลำดับพิธีการจัดงานให้มีความพร้อมและเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป