บริษัท โซนี่ ดีไวน์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าแนะนำบริษัท และรับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

บริษัท โซนี่ ดีไวน์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าแนะนำบริษัท และรับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากบริษัท โซนี่ ดีไวน์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจทางด้านการผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์เซมิคอนดัคเตอร์ (Semiconductor) จังหวัดปทุมธานี ในโอกาสที่ได้เข้าแนะนำบริษัท และรับสมัครงานตำแหน่ง ช่างเทคนิค ณ ห้องประชุมบัวแสด โดยมีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมรับฟังการแนะนำบริษัทอย่างพร้อมเพรียง