การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับเกียรติจาก นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประเมินครั้งนี้ ซึ่งการประเมินในครั้งนี้มี 9 สถานศึกษาเข้าร่วม ได้แก่ 1. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 3. วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 4.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 5.วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 6. วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 7. วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 8. วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี