เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีนำคณะครู นักศึกษา เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ดำเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายลิขิต พลเหลา
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยนายวินัย จันทรเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ แนวทางการเรียนและข้อปฏิบัติตนในสถานศึกษา ซึ่งการปฐมนิเทศครั้งนี้ มีสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เข้าร่วมการปฐมนิเทศผ่านระบบออนไลน์ อย่างพร้อมเพรียง