ประกาศจากงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

ประกาศจากงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

ประกาศจากงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ธนาคารออมสินร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ให้ความรู้ทางธุรกิจ(Grooming Program for Micropreneur) ของธนาคารออมสิน ผ่านช่องทางออนไลน์ แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ประกอบด้วย 7 หลักสูตร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีเป็นสถานศึกษาพื้นที่เป้าหมายตามความร่วมมือในกิจกรรม “ออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน” นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าร่วมอบรมไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ผ่านลิงก์ระบบอบรม และ Facebook live ทางเพจ GSB SMEs Startup
>>>Faceboo<<<