บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน) เข้าแนะนำบริษัท และรับสมัครพนักงาน

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน) เข้าแนะนำบริษัท และรับสมัครพนักงาน

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีมอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่ได้เข้าแนะนำบริษัท และรับสมัครพนักงานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมบัวแสด โดยมีคณะครู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน นำนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๒ ร่วมต้อนและรับฟังการแนะนำบริษัท พร้อมทั้งการรับสมัครพนักงานอย่างพร้อมเพรียง