อศจ. อุบลฯ การประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

อศจ. อุบลฯ การประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เลขานุการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) และการขอเพิ่มหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ต่อไป