ให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ติดต่อรับบัตรนักเรียน นักศึกษา ที่งานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

ให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ติดต่อรับบัตรนักเรียน นักศึกษา ที่งานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

ประกาศจากงานทะเบียน
ให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ติดต่อรับบัตรนักเรียน นักศึกษา ที่งานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตร ให้แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา มาติดต่อขอถ่ายรูป ได้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565