ร่วมให้กำลังใจ ในแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต

ร่วมให้กำลังใจ ในแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมให้กำลังใจ คณะครู นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ( EVAT x EGAT Electric Motorcycle Conversion Contest for Business Opportunity ) ณ ลานพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
ในภาคสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งแผนกวิชาช่างยนต์ นำโดย นายกตนันท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ๑ ทีม คือทีม S32 AUTO EV UTC โดยมี นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์ สิบเอกเดชศรี พนมเขต ครูแผนกวิชาช่างยนต์ เป็นที่ปรึกษาทีม