วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อการรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา

วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อการรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีคมกริช สายพิณ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ดร.ทิพวรรณ สายพิณ นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ นางสาวชญานันทน์ หอมจิตร คณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และนายสุรพงศ์ กันตะบุตร ครูแผนกวิชาช่างอากาศยาน ออกแนะแนวศึกษาต่อการรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ณ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อในรอบโควตา และรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ต่อไป