การรับชุด นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนที่สมัครและรายงานตัว (รอบโควตา)

การรับชุด นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนที่สมัครและรายงานตัว (รอบโควตา)

ประกาศแจ้งจากร้านค้าสวัสดิการ
เรื่อง การรับชุด นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนที่สมัครและรายงานตัว (รอบโควตา)
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
👉1.ให้นักเรียน นักศึกษา ที่สมัครรอบโควตา สแกน QR Code Add Line เพื่อติดตามข่าวสาร และติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเครื่องแบบ นักเรียน นักศึกษา ชื่อ Line “ร้านค้าสวัสดิการ ว.เทคนิคอุบลฯ (2565)”
👉2. ให้นักเรียน นักศึกษา ที่สมัครรอบโควตา กรอกแบบฟอร์ม รับเครื่องแบบ นักเรียน นักศึกษา ที่ลิงก์นี้
https://shorturl.asia/jkGei
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdjEX2ANyk5…/viewform
หรือสแกน QR Code กรอกแบบฟอร์ม รับเครื่องแบบ นักเรียน นักศึกษา หมายเหตุ นักเรียน นักศึกษา ที่สมัครรอบทั่วไป จะประกาศแจ้งการรับเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ให้ทราบในภายหลังมีการรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว