กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง นอกจากนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการติดตามการส่งงาน และการเคารพกฎจราจร ระมัดระวังการขับขี่รถจักรยานยนต์ เนื่องจากฤดูฝนทำให้ถนนลื่นอาจเกิดอันตรายได้ โดยมีนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง