ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการตั้งจุดให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center )

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการตั้งจุดให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center )

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการตั้งจุดให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center ) เพื่อบรรเทาภัยและฟื้นฟูผู้ประสบภัยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี โดยมีนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักศึกษา จัดเตรียมสถานที่และให้การต้อนรับ ณ หอประชุมประชาวาริน อ.เมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี