วท.อุบลฯ ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติ การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฯ

วท.อุบลฯ ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติ การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฯ

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางกัลยกร อมรคำตัน และนางสาวณภัสภรณ์ บุตรเงิน ครูแผนกวิชาการบัญชี เข้ารับเกียรติบัตรในพิธีเชิดชูเกียรติ การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๕) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยมี นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี