วท.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วท.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เกียรติสุรนนท์อุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี โดยมี นายสมเกียรติ หงส์เทศากร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด นายกิตติพล เกียรติสุรนนท์ รองกรรมการผู้จัดการ เกียรติสุรนนท์ กรุ๊ป พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะการขับขี่ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะได้เผยแพร่ความรู้การขับขี่ปลอดภัยสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสืบไปอย่างยั่งยืน