วท.อุบลฯ ได้รับโล่เกียรติคุณโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ปีที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ ได้รับโล่เกียรติคุณโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ปีที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ปีที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และเป็นตัวแทนเข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ ในโอกาสที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานกิจกรรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีและมอบโล่เกียรติคุณอีกด้วย