เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูผู้ควบคุมทีม และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอากาศยาน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะช่างอากาศยาน

เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูผู้ควบคุมทีม และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอากาศยาน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะช่างอากาศยาน

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูผู้ควบคุมทีม และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอากาศยาน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะช่างอากาศยาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (Accountable Manager) ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะช่างอากาศยาน นำคณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการตัดสิน ครูผู้ควบคุมทีมและนักศึกษา แผนกวิชาช่างอากาศยาน ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ เข้ารับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้
#เรียนดีมีความสุข
#เยี่ยมชมการแข่งขันทักษะระดับชาติ
#PRวทอุบลฯ