คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ขอแสดงความยินดีกับ
นายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา