วท.อุบลฯ ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จให้แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล

วท.อุบลฯ ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จให้แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล นายทรงศักดิ์ สัตนาโค หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นำนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้ารับฟังการแนะแนวโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ATP (ASSAWALERT TRAINING PROGRAM) ณ ห้องประชุมบัวแสด โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในการทำงานภาคอุตสาหกรรม ในด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร และด้านงานโครงสร้างบ้าน อาคาร ถนน ต่อไป