งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ต่อจากนั้นได้นำคณะกรรมการที่ปรึกษาเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่สนามการแข่งขัน/การประกวดวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีและวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ตามลำดับ