ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย (อวท.)

ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย (อวท.)

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัอุบลราชธานี ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีคณะผู้บริหาร ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี