กำหนดการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วัน เวลา สาขาวิชา ลำดับที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้