พิธีถอดถอนต้นไม้ใหญ่

พิธีถอดถอนต้นไม้ใหญ่

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถอดถอนต้นไม้ใหญ่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเก็บอากาศยาน พร้อมห้องปฏิบัติการอากาศยาน (Hangar ) แผนกวิชาช่างอากาศยาน ณ บริเวณลานกกขาม (เยื้องแผนกวิชาช่างโยธา) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี