วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมืองและลานขวัญเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้