อศจ.อุบลฯ แสดงความิยนดีผู้ว่าฯ คนใหม่

อศจ.อุบลฯ แสดงความิยนดีผู้ว่าฯ คนใหม่

(ข่าว ปชส.วท.อบ. วันนี้) วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าคารวะแสดงความยินดีกับ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งนายกเหล่ากาชาด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งรับมอบแนวทางการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความยินดีและอบอุ่น