วท.อุบลฯ เข้ารับฟังการแนะแนวนักศึกษาการฝึกประสบการณ์การทำงาน ระดับชั้น ปวส.

วท.อุบลฯ เข้ารับฟังการแนะแนวนักศึกษาการฝึกประสบการณ์การทำงาน ระดับชั้น ปวส.

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายบัณฑิตย์ เหลาทอง หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน นายทรงศักดิ์ สัตนาโค หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พร้อมคณะครู นำนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. เข้ารับฟังการแนะแนวนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์การทำงาน ณ ห้องประชุมบัวฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก บริษัท เอ.ที.พี.พารทส์ แอนด์ โมลดิ้ง จำกัด ที่ได้ให้ความรู้ และข้อมูลในการสมัครเข้าฝึกประสบการณ์การทำงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในการเข้าฝึกประสบการณ์การทำงาน ที่บริษัท เอ.ที.พี.พารทส์ แอนด์ โมลดิ้ง จำกัด ต่อไป