สอจ.อุบลฯ ร่วมประชุมโครงการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ

สอจ.อุบลฯ ร่วมประชุมโครงการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมโครงการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ โดยสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมวังปลากระโห้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนางสาวศรินทิพย์ ธนวิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๑ กล่าวพบปะและมอบนโยบาย โดยมี นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ กล่าวต้อนรับ นอกกจากนี้มี นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญต่อไป