วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายชวินทร์ พลหาญ ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายชวินทร์ พลหาญ ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ขอแสดงความยินดีกับ
นายชวินทร์ พลหาญ
ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เนื่องในโอกาสเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ