โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝนสาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลนาคราชอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒ เข้าร่วมการตรวจสุขภาพอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่กลับจากฝึกงาน และนักเรียน นักศึกษา ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ครั้งที่ ๑ อีกด้วย