วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ขอแสดงความยินดีกับ
นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา (สมอ.)