วท.อุบลฯ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯลฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯลฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุขวิทย์ จันทวารีย์ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วัดกลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งดำเนินโครงการโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายพระกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป