พิธีลงนามถวายพระพร 2563

พิธีลงนามถวายพระพร 2563

วันนี้ (วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพิธีลงนามถวายพระพรได้รับเกียรติจาก นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธานในการถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พิธีการลงนามถวายพระพรในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มีมาตรการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฎิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิ รักษาระยะห่าง และมีจุดบริการกดเจลแอลกอฮอร์อย่างทั่วถึง