ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา2566 ประเภทโควตา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 6 มกราคม 2566ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566วันรายงานตัวจะประกาศให้ทราบในประกาศผลการคัดเลือก
สามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครบุคคลกข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา ได้ที่ลิงก์ >>>คลิก<<<