วท.อุบลฯ ร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ บริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)

วท.อุบลฯ ร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ บริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ สัตนาโค หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ ทนงจิตร หัวหน้างานความร่วมมือ และคณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าประสานความร่วมมือ กับ บริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถานประกอบการ ผู้นำในการผลิตและส่งออกสแตนเลสชนิดรีดเย็นในประเทศไทย ด้วยการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ มีสินค้าสแตนเลส ทรงยาวตัน คือ ลวดสแตนเลส เพลาสแตนเลส เพลาพรีซิชั่น ลวดเชื่อมท่อไอเสียยานยนต์ ลวดเชื่อมอาร์กอน มิกทิกและไลน์การผลิตลวดและเพลาเหล็กอัลลอย-เหล็กคาร์บอน รวมถึงสแตนเลสเกรตติ้งฟลอร์เดรน และเส้นสแตนเลสเพื่องานตกแต่ง ณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี คุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์กรรมการผู้จัดการ และคุณมณีรัตน์ เอี่ยมสำอาง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและขยายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกัน รวมทั้งเพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพมาตรฐานต่อไป