ริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ที่ได้จัดกิจกรรมแนะนำธุรกิจกุล่มไทยออยล์ และเปิดรับสมัครงาน ในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการกลั่นน้ำมันและช่างเทคนิค ทุกสาขาวิชาช่าง

ริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ที่ได้จัดกิจกรรมแนะนำธุรกิจกุล่มไทยออยล์ และเปิดรับสมัครงาน ในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการกลั่นน้ำมันและช่างเทคนิค ทุกสาขาวิชาช่าง

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน นางมนัสนันท์ ไทยแท้ และนางสาวชญานันทน์ หอมจิตร ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าต้อนรับบริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ที่ได้จัดกิจกรรมแนะนำธุรกิจกุล่มไทยออยล์ และเปิดรับสมัครงาน ในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการกลั่นน้ำมันและช่างเทคนิค ทุกสาขาวิชาช่าง ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๒ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมบัวแสด โดยมี นางสาววรรณวิมล เตนันทะโส ผู้ช่วยผู้จัดการงานกำกับการปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง และนายอิทธิฤทธิ์ สะเมิงแก้ว ผู้ช่วยนักสรรหา บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยาย ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจจะปฏิบัติงานประจำที่โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ต่อไป